Program

Workshop kresby a maľby zátišia

Pozývame malých aj veľkých na prvý prázdninový žúr s dobra-plným koncom. Pridajte sa k nám na oslave leta a na benefičnej akcii, na ktorej sa pokúsime vyzbierať sumu potrebnú na materiál a na maľbu, ktorá bude okrášľovať záhradný múr v NERVE. Pomôžte nám urobiť NERV znova o čosi krajším a začať leto, ako sa patrí.

Okrem letných tunes od nášho DJa Lukáša počas celého popoludnia a limče a grilovačky, vás čaká super program:

15.00 🟠

16.00🟡

16.00 – 17.30🟣

17.30 – 18.00🟢
INVALID SOUND/ HipHop music label

18.00🔵
RAPTOR KOCH/ koncert

19.30🔴
LADA A ADAM GAINES/ hudobní hostia z USA

21.00⚪️
LETNÉ KINO

Môžete si u nás nájsť aj koláčik, domáci sirup, či odrezok vytúženej izbovej rastlinky a všetko si to spolu s vašimi zážitkami odniesť v nerváckej ručne potlačenej taške.

Vstupné na podujatie - 3Є
UŽ SA NA VÁS TEŠÍME!


Workshop kresby a maľby zátišia

Ak ste aj vy už niekedy ostali prekvapení silou, akou na vás zapôsobila kombinácia neživých predmetov v určitom okamihu, prostredí a svetle, ako sa v nich zrkadlí intimita, pokoj, alebo príbeh nedávneho zážitku, poďte s nami skúmať z čoho sa skladá zátišie a pár si s nami ´zaznamenajte´ - nakreslite a namaľujte. Lektorka maliarka Anna Jagodová nás prevedie základmi kresby zátišia a tiež poradí pri maľbe rôznymi maliarskymi technikami.

Workshop sa uskutoční v Nerve v dňoch
29.6. - 10.00 - 14.00 /kresba
30.6. - 10.00 - 14.00 /maľba/ piknik s vernisážou prác účastníkov workshopu

Workshop je určený pre dospelých, prípadne pre rodiny so staršími deťmi. Prosíme vás, aby ste sa v prípade záujmu nahlásili správou, alebo na nervplatforma@gmail.com a zarezervovali si čas na obe časti workshopu. (Na druhú časť workshopu si prineste farby a štetce na obľúbenú maliarsku techniku - akryl, akvarel, tempera, podklad na maľbu a materiál na kresbu vám poskytneme)

Anna Jagodová sa narodila v roku 1986 v Humennom. V roku 2010 ukončila štúdium na Akadémii Výtvarných Umení v Krakove, odbor grafiky. Od roku 2011 je členom Zväzu poľských umelcov a dizajnérov. Zúčastňuje sa mnohých individuálnych i kolektívnych výstav, sympózií a plenérov. Jej práce sa nachádzajú v kolekciách na Slovensku a najmä v zahraničí. Venuje sa olejomaľbe. Žije a tvorí v rodnom Udavskom na východnom Slovensku. Workshop je súčasťou celoročnej dramaturgie ´Na vlastnej koži´

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Realizované s finančnou podporou Mesta Humenné.


Vernisáž výstavy maliarskeho plenéru

Program na maj 2024


Medzimesto - Vladimír Ganaj

Milí priatelia a priateľky, veľmi sa tešíme, že vás môžeme pozvať na výstavu krajinomalieb Vladimíra Ganaja: Výstava je časo-zberným projektom pozostávajúcim z plenérov z dvoch konkrétnych miest - Prešova a Ruskej Kajne, na ktorých autor vyrastal a pravidelne sa sem vracal.

V súbore malieb sa autor zameriava na všedné veci, ktoré ho obklopujú všade, kde sa pohybuje, avšak reflektuje pritom svoj emocionálny a subjektívny pocit z konkrétneho okolia. Osobité maľby zachytávajú momentálny stav autorovho vnímania a vciťovania sa do danej chvíle a polohy bez objektívneho sledovania/popisovania svojho okolia, čím vzniká ´zmiešanina´ autoportrétu a portrétu prostredia. Táto teória zodpovedá až extatickým pocitom splývania s prostredím počas maľovania, zároveň sa v budhistickom duchu dotýka roztrieštenosti pojmu ja. Iste by naše charaktery boli odlišné, keby sme vyrastali a žili v inom prostredí. Zároveň možno samotná krajina potrebuje človeka, aby ju reflektoval a vnímal. Na mieste je taktiež vhodné spomenúť autorov pocit bezdomovectva, keďže nie je ani mestským, ani dedinským človekom - nepatriť tak celkom nikde však môže byť ako živnou pôdou pre rozvoj umeleckej povahy.

MgA. Maja Daneková - kurátorka výstavy

´Na príbuznosť mojich plenérov s Éduardom Vuillardom ma ako prvý upozornil Boris Jirků, predtým som poznal len niektoré Bonnardove práce. Následne toto poznanie rozšíril kurátor Jozef Ridilla, ktorý upozornil na podobnosť pôsobenia mojich malieb (najmä to platí o raných zátišiach) a stredovekých tapisérií, kvôli tmavému a často prázdnemu priestoru, vyplnenému menším počtom objektov. Toto uvedomenie mi rozjasnilo pohľad aj na moje abstrakcie, ale do veľkej miery aj na figurálne maľby. Typickým je definovanie mojej tvorby ako zmesi impresie a expresie, avšak podľa mňa je podstatný aj symbolizmus jednoduchých objektov ako sú svetlo, voda, hlina, stromy, ovocie, okno, ale aj zvuky či ticho (odkazujem tým aj na básne Ivana Štrpku). Tieto reálne vnemy v najrôznejších vzťahoch medzi sebou prostredníctvom symbolizmu odkazujú na celé komplexné labyrinty emočných a myšlienkových obsahov v našom podvedomí. Premýšľam nad rekurzívnou otázkou, nakoľko sa jedná o jungovské kolektívne nevedomie vynárajúce sa v nás samé od seba a nakoľko sme museli byť v detstve infikovaní týmto symbolizmom skrz rozprávky a príbehy reflektujúce to kolektívne nevedomie. Táto (oproti intimistom, impresionistom a post-impresionistom) zvýšená dôležitosť symbolizmu podľa mňa odkazuje na stredoeurópsku tendenciu k spirituálnemu luminizmu (Ladislav Medňanský).´

Mgr. art. Vladimír Ganaj, ArtD.

Mgr.Art Vladimír Ganaj, ArtD. je vedúcim Katedry výtvarnej výchovy a umenia Prešovskej univerzity, kde vyučuje kresbu, maľbu a 3D grafiku. Doktorandské štúdiá ukončil v roku 2019 v Ateliéri prof. Ľudovíta Hološku na Akadémii umení v Banskej Bystrici, kde získal magisterský titul v Ateliéri maľby u prof. Stanislava Balka. Jeho maliarska tvorba variuje realistickejšie záznamy, aj minimalistické gesto, je však konzistentná v dlhodobom a intenzívnom skúmaní možností maľby.


Medzimesto - Vladimír Ganaj

Milí priatelia a priateľky, veľmi sa tešíme, že vám môžeme v máji ponúknuť dvojdňový workshop/plenér s lektorom: Mgr. art. Vladimírom Ganajom, ArtD., ktorého výstavu budeme v Nerve hostiť. Pôjde o dvojdňový intenzívny workshop maľovania v teréne. Súčasťou bude prezentácia lektora, spoločný seminár účastníkov na záver workshopu a vernisáž vytvorených diel s koncertom a záverečnou oslavou.

Prihlásiť na workshop sa môže každý so záujmom o maľbu v prírode/v teréne, nemusí mať žiadne predchádzajúce skúsenosti. Workshop je určený pre dospelých a je potrebné zúčastniť sa oboch dní.

Plenér prebehne za každého počasia, lokalitu prispôsobíme momentálnej situácii. Workshop začína 18.5. o 10.00, časy ukončenia prispôsobíme podľa potreby. Ak máte záujem:

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Realizované s finančnou podporou Mesta Humenné.


Materiálová knižnica 1

Milí priatelia, s radosťou Vám oznamujeme, že v týchto dňoch začíname zbierku materiálov do našej rodiacej sa materiálovej knižnice. Budeme hľadať materiály bežné, ktoré nás obklopujú, až po materiály múdre, oplývajúce zaujímavými vlastnosťami. Tie, ktoré nájdeme v prírode a ktoré ľudia využívajú dlhé stáročia, a aj tie, ktoré vznikli v laboratóriách… a ak budú primeranej veľkosti, uvítame aj z tie z vesmíru. Budeme sa pri hľadaní inšpirovať u zvierat, domácich kutilov a vývojárov, zaujímavé vzorky budú určite aj niekde v kuchyni.

Plánujeme stretnutia, kde o materiáloch, ich vlastnostiach a spôsoboch využitia budeme zisťovať a rozprávať viac. Všetko zaznamenáme a pridáme k našim vzorkám. Veríme, že nás knižnica bude inšpirovať pri našich aj Vašich projektoch a pomôže nám všetkým robiť dobré rozhodnutia.

🧐Textil, horniny, vtáčí trus, solárna fólia… ak nájdete alebo vlastníte nejaký zaujímavý materiál, alebo máte tip na nejaký, ktorý by v našej knižnici nemal chýbať, určite sa ozvite. (buď do fb správy, alebo na nevplatforma@gmail.com)

K darovanej vzorke priložíme vaše meno a tiež pár slov o tom, čo Vás s materiálom spája, alebo prečo Vás oslovil.

Tešíme sa na tipy od malých aj veľkých, o prvých prírastkoch Vás budeme informovať tu a na našom Facebooku.

Budeme sa tešiť, lovu zdar!

Projekt podporilo Mesto Humenné a Chemes a.s.

Materiálová knižnica 1


Zmena programu vyhradená!