Ateliér Lenky Dzvoníkovej

Lenka Dzvoníková (1978 Humenné), absolventka humenskej ZUŠ a odborov Výtvarnej výchovy a Slovenského jazyka na Prešovskej univerzite. Skúsenosti získavala na kurzoch keramiky v ÚĽUVE, jej snom je zdokonaľovať sa v práci na kruhu a venovať sa keramike naplno. Inšpiruje sa prírodou, priťahuje ju jednoduchosť v tvaroch aj farebnosti.

Lenka Dzvoníková foto

Lenka Dzvoníková foto

Lenka Dzvoníková foto

Lenka Dzvoníková foto