Naháňala som tieň zvieraťa - Tamara Almášiová a Mária Maxová

Naháňala som tieň zvieraťa

Pre obe autorky je príznačný únik do špecifického, osobného a osobitého sveta, paralelného vesmíru. Tento priestor v mnohom kopíruje ten náš skutočný, či naň priamo reaguje ale zároveň prekračuje jeho každodennú banálnosť. V ich iluzívnom svete je možné prežívať aj ťažko uchopiteľné emócie - duševne, aj fyzicky- v priestore.

Takýto, farebne aj tvarovo bohatý iluzívny vesmír je bezpečným prostredím, kde sa dá spracovávať svoje traumy, kde možno reflektovať svoju sexualitu, či vnímať a prekračovať hranice spoločenských (či cirkevných) noriem. Vzniká tak priestor, v ktorom je citlivo prijímaná vlastná zraniteľnosť, nahota, atypickosť našich tiel a prežívania. Môže to byť tiež priestor, kde dokážu vedľa seba existovať aj úprimný pátos ale aj ľahkosť vtipu a nadhľad.

Výstava Tamary Almášiovej a Márie Maxovej je prepojením ich diel do spoločnej inštalácie. Obe autorky sú študentkami FUTU KE. Hoci Mária Maxová má svoje formálne korene v klasickej maľbe a Tamara Almášiová (ako absolventka bakalárskeho štúdia v ASK3D) v objektoch a priestorovej inštalácii, zdá sa, akoby ich práce postupom času stále viac konvergovali - Maxovej obrazy vstupujú do priestoru, sú dopĺňané závesmi, či nástenným textom, Almášiovej textilné objekty akoby získali svoje tvary a farebnosť z plošnej- maliarskej predlohy - sú abstraktnou „kolážou“, ktorú divák dokáže skúmať v priestore. To podstatné, čo prepája práce dvoch autoriek je podobné myslenie a prežívanie, ktoré demonštrujú aj experimentom spoločnej poézie. A to aj napriek tomu, že Mária Maxová vizualizuje svoje témy v rámci akéhosi „magického realizmu“ kde je často prítomná figúra, nevyhýbajúc sa autoportrétu, a Tamara Almášiová opozitne tvorí na poli abstrakcie.

Kurátori výstavy: Eva Moflárová a Oto Hudec

Tešíme sa na stretnutie!

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Foto: Jana Bercelová, Marián Škuba

nahanala-som-tien-zvierata-foto-012.webp
nahanala-som-tien-zvierata-foto-001.webp
nahanala-som-tien-zvierata-foto-007.webp
nahanala-som-tien-zvierata-foto-013.webp
nahanala-som-tien-zvierata-foto-020.webp
nahanala-som-tien-zvierata-foto-015.webp
nahanala-som-tien-zvierata-foto-005.webp
nahanala-som-tien-zvierata-foto-017.webp
nahanala-som-tien-zvierata-foto-023.webp
nahanala-som-tien-zvierata-foto-003.webp
nahanala-som-tien-zvierata-foto-002.webp
nahanala-som-tien-zvierata-foto-004.webp
nahanala-som-tien-zvierata-foto-018.webp
nahanala-som-tien-zvierata-foto-008.webp
nahanala-som-tien-zvierata-foto-006.webp
nahanala-som-tien-zvierata-foto-014.webp
nahanala-som-tien-zvierata-foto-021.webp
nahanala-som-tien-zvierata-foto-016.webp
nahanala-som-tien-zvierata-foto-009.webp
nahanala-som-tien-zvierata-foto-010.webp
nahanala-som-tien-zvierata-foto-019.webp
nahanala-som-tien-zvierata-foto-022.webp
nahanala-som-tien-zvierata-foto-011.webp