Matej Gavula - Liečba sochami

Matej Gavula - Liečba sochami

Alt30collective uvádza prednášku Mateja Gavulu v rámci edukačného formátu What the hell**is? o monumentálnej sochárskej tvorbe Juraja Gavulu vo verejnom priestore z obdobia druhej polovice 20.storočia.

Juraj Gavula je slovenský sochár a pedagóg. Venuje sa monumentálnej tvorbe pre architektúru, reštaurovaniu, komornej sochárskej tvorbe (sklo, kameň, bronz, drevo, keramika) a realizácii medailí.

Narodil sa 15. 4. 1942 ako štvrté dieťa do rusínskej rodiny vo východoslovenskej obci Vyšné Čabiny v okrese Medzilaborce. V rokoch 1959 až 1963 študoval na oddelení kameňosochárstva na Strednej škole umeleckého priemyslu v Bratislave. V rokoch 1963 až 1969 pokračoval v štúdiu na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, prvé dva roky v sochárskej prípravke u prof. Fraňa Štefunku a doc. Alexandra Trizuljaka, neskôr na oddelení skla v architektúre u doc. Václava Ciglera, kde štúdium úspešne ukončil.

Ako absolvent sklárskeho oddelenia VŠVU realizoval v tomto materiáli viacero plastík. Čoskoro sa však orientoval na klasické sochárske materiály - kameň a bronz, ktoré sa stali pre jeho tvorbu rozhodujúcimi. Po skončení štúdia nastúpil ako pedagóg na oddelenie kameňosochárstva na Strednej umeleckopriemyselnej škole v Bratislave, kde pôsobil do roku 1990. Následne nastúpil na Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave, kde medzi rokmi 1990 a 2007 pracoval ako vedúci Katedry užitého umenia (1995-1998) a vedúci ateliéru skla (1999-2007), od roku 1993 na pozícii docenta.

V roku 2021 sa uskutočnila retrospektívna výstava jeho tvorby v Galérii mesta Bratislava pod názvom Vitálne formy.

Matej Gavula (1972, Bratislava)

V rokoch 1986 až 1990 študoval na oddelení Kameňosochárstva na Strednej škole umeleckého priemyslu, v roku 1996 absolvoval Ateliér Skla na Vysokej škole výtvarných umení. Pracuje v médiách objektu a sochy, fotografie, videa a performance, venuje sa aj architektúre výstav a scénografii.

matej-gavula-liecba-sochami-foto-005.webp
matej-gavula-liecba-sochami-foto-008.webp
matej-gavula-liecba-sochami-foto-004.webp
matej-gavula-liecba-sochami-foto-007.webp
matej-gavula-liecba-sochami-foto-002.webp
matej-gavula-liecba-sochami-foto-001.webp
matej-gavula-liecba-sochami-foto-006.webp
matej-gavula-liecba-sochami-foto-003.webp