Vladimír Ganaj - Atlas figúr v kyberkultúre

Vladimír Ganaj - Atlas figúr v kyberkultúre

Vladimír Ganaj - Atlas figúr v kyberkultúre

„Cieľom projektu bolo vytvorenie širokého “balzacovského” sociologického atlasu postáv, od marginalizovaných spoločenských skupín až po vládnuce vrstvy. Pochopením podstaty zmien spôsobovaných technologizáciou spoločnosti dochádza k odkrývaniu vrstiev ľudskej psychiky až k jej nemennému jadru. Predstavené maľby a kresby sú v neoexpresionistickom štýle s dôrazom na obsahové prvky grotesky, satiry a existencionalizmu. Z formálneho hľadiska pri tomto type maľby a kresby často využívam gestický ťah podopretý znalosťou anatómie…Tvorba pre mňa znamená absolútnu slobodu a životnú nevyhnutnosť.“

Vladimír Ganaj absolvoval súkromnú prípravu pod vedením doc. Petra Kocáka PhD, štúdium na Akadémii umení v Banskej Bystrici pod vedením profesora Stanislava Balka a v roku 2019 získal titul ‘doktor umenia’ v Ateliéri klasických maliarskych disciplín u profesora Ľudovíta Hološku. Disponuje skúsenosťou s celým spektrom kresliarskych a maliarskych prístupov - impresionistický plenér, intimistický interiér, realistické zobrazenie a anatómia, abstraktná maľba, neoexpresionistická figúra. Rôzne spôsoby maliarskeho vyjadrenia vo svojej tvorbe využíva ľahko a slobodne. Umožňujú mu riešiť ‘problémy maľby’a zároveň nanovo objavovať vlastný maliarsky jazyk pri spracovaní tém. Tie sú univerzálne, autorovým eklektickým prístupom však dokážu reflektovať aj špecifickosť súčasnosti a osobného prežívania. Vladimír Ganaj sa okrem výtvarného umenia venuje aj písaniu poézie.

Projekt vo forme štipendia podporil Fond na podporu umenia.

vladimir-ganaj-atlas-figur-v-kyberkulture-vernisaz-fotografia-020.webp
vladimir-ganaj-atlas-figur-v-kyberkulture-vernisaz-fotografia-017.webp
vladimir-ganaj-atlas-figur-v-kyberkulture-vystava-fotografia-017.webp
vladimir-ganaj-atlas-figur-v-kyberkulture-vernisaz-fotografia-005.webp
vladimir-ganaj-atlas-figur-v-kyberkulture-vystava-fotografia-011.webp
vladimir-ganaj-atlas-figur-v-kyberkulture-vystava-fotografia-022.webp
vladimir-ganaj-atlas-figur-v-kyberkulture-vystava-fotografia-010.webp
vladimir-ganaj-atlas-figur-v-kyberkulture-vystava-fotografia-023.webp
vladimir-ganaj-atlas-figur-v-kyberkulture-vystava-fotografia-004.webp
vladimir-ganaj-atlas-figur-v-kyberkulture-vernisaz-fotografia-018.webp
vladimir-ganaj-atlas-figur-v-kyberkulture-vystava-fotografia-016.webp
vladimir-ganaj-atlas-figur-v-kyberkulture-vystava-fotografia-005.webp
vladimir-ganaj-atlas-figur-v-kyberkulture-vystava-fotografia-015.webp
vladimir-ganaj-atlas-figur-v-kyberkulture-vystava-fotografia-018.webp
vladimir-ganaj-atlas-figur-v-kyberkulture-vernisaz-fotografia-004.webp
vladimir-ganaj-atlas-figur-v-kyberkulture-vystava-fotografia-014.webp
vladimir-ganaj-atlas-figur-v-kyberkulture-vystava-fotografia-029.webp
vladimir-ganaj-atlas-figur-v-kyberkulture-vystava-fotografia-028.webp
vladimir-ganaj-atlas-figur-v-kyberkulture-vystava-fotografia-021.webp
vladimir-ganaj-atlas-figur-v-kyberkulture-vystava-fotografia-019.webp
vladimir-ganaj-atlas-figur-v-kyberkulture-vystava-fotografia-012.webp
vladimir-ganaj-atlas-figur-v-kyberkulture-vernisaz-fotografia-001.webp
vladimir-ganaj-atlas-figur-v-kyberkulture-vernisaz-fotografia-013.webp
vladimir-ganaj-atlas-figur-v-kyberkulture-vystava-fotografia-025.webp
vladimir-ganaj-atlas-figur-v-kyberkulture-vernisaz-fotografia-008.webp
vladimir-ganaj-atlas-figur-v-kyberkulture-vernisaz-fotografia-011.webp
vladimir-ganaj-atlas-figur-v-kyberkulture-vernisaz-fotografia-012.webp
vladimir-ganaj-atlas-figur-v-kyberkulture-vernisaz-fotografia-016.webp
vladimir-ganaj-atlas-figur-v-kyberkulture-vystava-fotografia-026.webp
vladimir-ganaj-atlas-figur-v-kyberkulture-vernisaz-fotografia-006.webp
vladimir-ganaj-atlas-figur-v-kyberkulture-vystava-fotografia-020.webp
vladimir-ganaj-atlas-figur-v-kyberkulture-vernisaz-fotografia-014.webp
vladimir-ganaj-atlas-figur-v-kyberkulture-vystava-fotografia-009.webp
vladimir-ganaj-atlas-figur-v-kyberkulture-vernisaz-fotografia-019.webp
vladimir-ganaj-atlas-figur-v-kyberkulture-vernisaz-fotografia-009.webp
vladimir-ganaj-atlas-figur-v-kyberkulture-vystava-fotografia-001.webp
vladimir-ganaj-atlas-figur-v-kyberkulture-vernisaz-fotografia-015.webp
vladimir-ganaj-atlas-figur-v-kyberkulture-vernisaz-fotografia-010.webp
vladimir-ganaj-atlas-figur-v-kyberkulture-vystava-fotografia-027.webp
vladimir-ganaj-atlas-figur-v-kyberkulture-vernisaz-fotografia-002.webp
vladimir-ganaj-atlas-figur-v-kyberkulture-vystava-fotografia-006.webp
vladimir-ganaj-atlas-figur-v-kyberkulture-vystava-fotografia-024.webp
vladimir-ganaj-atlas-figur-v-kyberkulture-vystava-fotografia-013.webp
vladimir-ganaj-atlas-figur-v-kyberkulture-vystava-fotografia-008.webp
vladimir-ganaj-atlas-figur-v-kyberkulture-vystava-fotografia-003.webp
vladimir-ganaj-atlas-figur-v-kyberkulture-vystava-fotografia-002.webp
vladimir-ganaj-atlas-figur-v-kyberkulture-vystava-fotografia-007.webp
vladimir-ganaj-atlas-figur-v-kyberkulture-vernisaz-fotografia-003.webp
vladimir-ganaj-atlas-figur-v-kyberkulture-vernisaz-fotografia-007.webp