Dominika Brečková - TATAMI GALAXY - finisáž

Dominika Brečková - TATAMI GALAXY

Podujatie vo forme štipendia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

dominika-breckova-finisaz-fotografia-002.jpg
dominika-breckova-finisaz-fotografia-001.jpg
dominika-breckova-finisaz-fotografia-006.jpg
dominika-breckova-finisaz-fotografia-004.jpg
dominika-breckova-finisaz-fotografia-003.jpg
dominika-breckova-finisaz-fotografia-005.jpg