Fight

NERV Platforma pripravila vernisáž kolektívnej výstavy

Výstava predstavuje troch umelcov, dlhodobo tvoriacich v Humennom a v Nižnej Rybnici pri Sobranciach. Nie je jej zámerom tvorbu autorov násilne spájať, práve naopak, je predstavením tvorby autorov konfrontujúcich sa so svetom tvrdohlavo aj pokorne, ignorujúc trendy, vedúcich svoj vlastný dialóg a neraz aj boj, so svetom, so sebou samým, ale aj s témou, či médiom. Tri svety troch mužov sú plné nepokoja aj vysnívanej harmónie. Výstava akumuluje energiu tvorby autorov priateliacich sa so samotou, vznikajúcu napriek, a i vďaka istej izolácii a nie vždy priaznivým podmienkam pre rozvíjanie svojej tvorby. Autorov odolávajúcich pokušeniam podrobiť sa väčšinovému vkusu. Zápas, tanec, svätci aj démoni.

(1982 Humenné)
Ján je potomkom zápasníkov zo Sniny. Sám sa zápaseniu venoval, kvôli zdravotným problémom ho však musel opustiť. Začal sa venovať veľkoformátovým maľbám, zobrazujúcim scény zo zápasníckeho života a jeho ikonografie. Vystavoval hlavne na športových podujatiach. (m.i. Majstrovstvá sveta v zápasení kadetov v Humennom v roku 2014)

(1958 Ústí nad Labem)
Rebel s vykreslenou rukou, ktorá od realistickej kresby ľahko prechádza k štylizácii. Antická a biblická ikonografia sú základom fantastických výjavov, adresujúcich súčasnosť. Odmieta zjednodušenia a stále hľadá hlbšie súvislosti. Tie často zobrazuje v komplexných výjavoch, doplnených komplexnými názvami. Vystavoval na Slovensku a v Českej republike.

(1951 Sereď)
Individuálne študoval u Vojtecha Löflera v Košiciach. Absolvoval študijné pobyty v Paríži a v Mobile v Alabame. Venuje sa komornej aj monumentálnej sochárskej tvorbe. Využíva tradičné sochárske materiály drevo, kameň, kovy, sklo, nerez. Hofer abstrahuje formy a solidifikuje moment sústredeného pozorovania pohybu. Pohyb, či gesto sa stávajú objemom. Tematicky sa uňho objavuje inšpirácia antickou a biblickou ikonografiou, svetom športu a hudobníkov. Prezentoval sa na Slovensku, v Čechách, Poľsku, Litve, Francúzsku a USA.

„…Tak je to aj s básnikom alebo so sochárom, ktorý najskôr písal báseň alebo opracúval kameň v slobode, v ktorej sa strácal, v slobodnej vôli akú mal, mohol vytvoriť smejúcu sa alebo plačúcu tvár, nahnúť sa vpravo alebo vľavo, a teda v takej slobode, že do cieľa nedošiel. Ale prichádza čas, keď ryba zaberie a udica sa neohne. Prichádza čas, keď to, čo si chcel vysloviť si nevyriekol - a na príčine bolo iné slovo, ktoré si si chcel uchovať, lebo aj to si chcel povedať, a keď sa stáva, že ti tieto dve pravdy vzdorujú. A tak začneš škrtať, tak ako začneš z hliny hniesť úsmev, ktorý ti začína klásť odpor. V mene verbálnej logiky nevyberieš si už ani prvú, ani druhú pravdu, ale hľadáš svorník svojich protirečivých právd, lebo nič nemá byť stratené - a ty zbadáš, že báseň sa ti rodí alebo že z hĺbky kameňa zakrátko sa vynorí tvár. Lebo si už obkľúčený - svojimi milovanými nepriateľmi.“ – Antoine de Saint-Exupéry, Citadela

Výstava potrvá do konca marca 2020

Fight - fotografia 023.jpg
Fight - fotografia 005.jpg
Fight - fotografia 007.jpg
Fight - fotografia 006.jpg
Fight - fotografia 025.jpg
Fight - fotografia 020.jpg
Fight - fotografia 014.jpg
Fight - fotografia 029.jpg
Fight - fotografia 024.jpg
Fight - fotografia 015.jpg
Fight - fotografia 019.jpg
Fight - fotografia 027.jpg
Fight - fotografia 010.jpg
Fight - fotografia 021.jpg
Fight - fotografia 004.jpg
Fight - fotografia 035.jpg
Fight - fotografia 034.jpg
Fight - fotografia 032.jpg
Fight - fotografia 022.jpg
Fight - fotografia 026.jpg
Fight - fotografia 033.jpg
Fight - fotografia 016.jpg
Fight - fotografia 009.jpg
Fight - fotografia 011.jpg
Fight - fotografia 030.jpg
Fight - fotografia 002.jpg
Fight - fotografia 003.jpg
Fight - fotografia 031.jpg
Fight - fotografia 018.jpg
Fight - fotografia 008.jpg
Fight - fotografia 013.jpg
Fight - fotografia 028.jpg
Fight - fotografia 012.jpg
Fight - fotografia 001.jpg
Fight - fotografia 017.jpg