Zoran Varchola - Sci-fi žáner v literatúre a filme

Zoran Varchola si pripravil prednášku s prezentáciou o vedecko-fantastickom žánri v literatúre a vo filme. Priblížil nám pohľad trinásťročného chalana na túto tému. Vysvetlil ako sa sci-fi ďalej delí na jednotlivé podžánre, spomenul najtypickejších predstaviteľov a diela. Objasnil nám tiež ako je to s obľubou tohto žánru medzi jeho spolužiakmi a kamarátmi.

Program pokračoval prehliadkou krátkych filmov, ktoré vznikli na predchádzajúcom workshope animácie.

A na záver Halloween. Nechýbali samozrejme tekvičky, deti a aj poniektorí dospelí mali masky, všetci sa spolu zabávali.

zoran-varchola---sci-fi-žáner-v-literatúre-a-filme-fotografia-003.jpg
zoran-varchola---sci-fi-žáner-v-literatúre-a-filme-fotografia-002.jpg
zoran-varchola---sci-fi-žáner-v-literatúre-a-filme-fotografia-001.jpg
zoran-varchola---sci-fi-žáner-v-literatúre-a-filme-fotografia-004.jpg
zoran-varchola---sci-fi-žáner-v-literatúre-a-filme-fotografia-006.jpg
zoran-varchola---sci-fi-žáner-v-literatúre-a-filme-fotografia-012.jpg
zoran-varchola---sci-fi-žáner-v-literatúre-a-filme-fotografia-007.jpg
zoran-varchola---sci-fi-žáner-v-literatúre-a-filme-fotografia-009.jpg
zoran-varchola---sci-fi-žáner-v-literatúre-a-filme-fotografia-008.jpg
zoran-varchola---sci-fi-žáner-v-literatúre-a-filme-fotografia-011.jpg
zoran-varchola---sci-fi-žáner-v-literatúre-a-filme-fotografia-005.jpg
zoran-varchola---sci-fi-žáner-v-literatúre-a-filme-fotografia-010.jpg